10 điều khác biệt giữa kẻ làm chủ và người làm thuê

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ Và Người Làm Thuê (Tái Bản 2018)

Đọc cuốn sách này, bạn sẽ nhận ra những khác biệt rất lớn giữa Kẻ làm chủ và Người làm thuê:

  • Kẻ làm chủ tự học nhiều hơn tiêu khiển
  • Người làm thuê tiêu khiển nhiều hơn tự học
  • Kẻ làm giàu nhận trách nhiệm khi thất bại
  • Người làm thuê xem thất bại là điều tệ hại
  • Kẻ làm chủ tìm kiếm giải pháp lâu dài
  • Người làm thuê tìm kiếm vấn đề trước mắt
  • Kẻ làm chủ nói : ” Lỗi của tôi ” .
  • Người làm thuê nói : ” Không phải tại tôi “

Và nhiều khác biệt nữa …


Mua sách giấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *